▴A ▾A
Lastensuojeluilmoitus 
Huomioithan, että tämä lomake ei ole tarkoitettu kiireellisten tai hätätilanteiden hoitoon. Kiireellisissä tilanteissa soita hätänumeroon 112 (välitön henkeä ja terveyttä uhkaava tilanne) tai ota suoraan yhteys asuinkunnan sosiaalipäivystykseen ja virka-ajan ulkopuolella 0500 625 990.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jos havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on henkilön oman arvion perusteella syytä selvittää. Työntekijällä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus (Lastensuojelulaki 25 §). Tämä ilmoitusvelvollisuus kumoaa muut salassapitosäädökset. Ilmoituksen tekemättä jättäminen on virkavirhe. Ilmoituksen tekemistä ei voi delegoida, vaan ilmoituksen tekee työntekijä, jolla huoli on herännyt.
Ilmoittaja

Onko lapsi tietoinen lastensuojeluilmoituksesta?

Onko huoltajalle tai huoltajille ilmoitettu lastensuojeluilmoituksesta?

Lapsi, josta ilmoitus tehdään
Lapsen nimi
Lapsen ikä
Henkilötunnus
Osoite
Kenen kanssa lapsi asuu?
Lisätiedot lapsen asumisesta
Puhelinnumero
Asuinkunta
Huoltaja(t)
Huoltajan nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Huoltajan nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Lastensuojeluilmoituksen sisältö
Lastensuojeluilmoituksen sisältö
Lisätietoja
Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojasta: tietosuoja
Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojaselosteista: tietosuojaselosteet

Tallentamasi tiedot poistetaan lomakkeelta, kun lomake on käsitelty. Palvelun käyttöön liittyviä nimettömiä tietoja (esim. käyttömäärät, yhteydenottojen syyt) tallennetaan tilastointitarkoitukseen.

 
 
 
   

Powered by Analystica
 Network status