▴A ▾A
Väestöhälytinpalaute Pirkanmaan pelastuslaitokselle
Viranomaiset voivat tarvittaessa varoittaa väestöä uhkaavasta tai välittömästä vaarasta. Väestön varoittamiseen on Suomessa käytössä useampi menetelmä, kuten Yleisradion ja paikallisradioiden sekä televisiokanavien välittämät vaaratiedotteet, 112-sovellus sekä väestöhälyttimillä annettava yleinen vaaramerkki. Väestöhälyttimien testaus tapahtuu jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina klo 12:00 soitettavalla kokeilumerkillä. Kokeilumerkki on yhtämittainen tasainen hälyttimen ääni, joka kestää 7 sekuntia. Kokeilumerkki ei edellytä ihmisiltä toimenpiteitä. Pelastuslaitos muistuttaa, ettei väestöhälytinjärjestelmä kata kaikkia alueita, vaan hälyttimet on sijoitettu ensisijaisesti sinne, missä asuu tai liikkuu eniten ihmisiä. Väestöhälyttimet onkin tarkoitettu ensisijaisesti ulkona liikkuvien varoittamiseen, eikä niiden ääni siis välttämättä kuulu sisätiloihin. Myös maaston muodot, rakennettu ympäristö ja säätila vaikuttavat hälyttimien kuuluvuuteen. Mikäli havaitset väestöhälyttimen testauksessa poikkeamia, voit ilmoittaa siitä pelastuslaitokselle alla olevalla lomakkeella. Tiedustelusoittoja tai vikailmoituksia ei saa tehdä hätänumeroon 112.
Kunta
Osoitetiedot eli missä havainto tehtiin (tien nimi ja talon numero)
Miten väestöhälyttimen ääni kuului? 
 
 
   

Powered by Analystica
 Network status